De meest gemaakte fouten bij kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement staat bij ieder bedrijf centraal. Het doel ervan is om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren van product, maar ook in alle processen, de organisatie en de diensten die geleverd worden. Het is dus een methode die continu probeert de kwaliteit overal te monitoren, analyseren en verbeteren. Doe je dit goed, dan voer je in elke sector en branche verbeteringen door en waarborg je de kwaliteit van alles wat je doet. Helaas worden er ook fouten gemaakt in kwaliteitsmanagement. Door deze hier voor je te noemen, kun jij ze alvast voorkomen.

Geen goed systeem aanschaffen

Het begint allemaal bij het opzetten en onderhouden van een goed kwaliteit managementsysteem om je kwaliteitsprocessen te automatiseren. Dit systeem is in alle afdelingen te gebruiken en linkt alle verschillende onderdelen aan elkaar. Het is verstandig om even goed na te denken over het programma dat jij daarvoor gaat gebruiken. Kies bijvoorbeeld altijd voor een programma dat voldoet aan de ISO9001 norm en aan de behoeften voor jouw specifieke bedrijf. Door dat correct te implementeren en onderhouden, zal je merken dat het aantal klachten over kwaliteit vermindert, dat je efficiƫntie omhooggaat en dat alle afdelingen procesmatig met elkaar kunnen werken.

Je visie, missie en kernwaarden niet verwerken

Net als dat in je bedrijf het geval is, zijn bij kwaliteitsmanagement je visie, missie en kernwaarden ook de bouwstenen voor je succes. Het is bijzonder belangrijk dat je deze verwerkt in alle processen die je opzet en alle prestaties die je meet. Als het goed is, is iedereen in je bedrijf hier ook goed bekend mee en weten ze hoe ze kunnen bijdragen om deze waarden te realiseren. Zorg ervoor dat je personeel niet alleen op de hoogte is van je visie, missie en kernwaarden, maar dat ze deze ook begrijpen en er ook in geloven.

Taken uitdelen maar niet opvolgen

Een groot gedeelte van kwaliteitsmanagement bestaat uit het analyseren van processen, het doorvoeren van verbeteringen en het uitdelen van taken. Het is belangrijk dat iedereen zijn taken uitvoert en zijn beloften nakomt. Formuleer deze daarom correct en via het SMART systeem, en zorg ervoor dat ze allemaal specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden zijn. Niet alleen is het veel gemakkelijker om een goed geformuleerde taak uit te voeren, het is ook gemakkelijk om te zien of iemand gedaan heeft wat hij of zij zou moeten doen.