Intimidatie op het werk herkennen en voorkomen

Als je denkt dat pesten alleen voorkomt op het schoolplein, dan heb je het mis. Helaas worden ook werknemers dagelijks gepest, alleen wordt het dan intimidatie of mobbing genoemd. Het is dus niet zo dat dit afgelopen is als je volwassen wordt. Intimidatie op het werk zorgt voor psychische klachten en kan verzuim als gevolg hebben. Seksuele intimidatie en discriminatie zijn ook voorbeelden van intimidatie die helaas nog te vaak de kans krijgen. Gelukkig kun je deze situaties leren te herkennen en vervolgens actie ondernemen, zowel als werk nemer als werkgever. Instanties zoals de Landelijke Klachtencommissie zijn er specifiek om mensen die geïntimideerd worden te helpen.

Intimidatie herkennen

Helaas is het soms lastig om intimidatie te herkennen. Degene die dit doet weet dat het niet geduld wordt en daarom gebeurt pesten en discriminatie vaak in het geheim. Gaat dat te lang door, dan is het mogelijk dat het deel gaat uitmaken van de bedrijfscultuur en dat moet direct worden voorkomen. Wat is het verschil tussen een grapje en pesterij? De beste manier om intimidatie te herkennen is door het gedrag van iemand te bekijken. Zit iemand vaak alleen, lacht iemand niet mee met de rest, is er iemand die andere collega’s ontwijkt of vaak zenuwachtig en onzeker naar voren komt? Iemand die altijd goed werk levert en dat ineens niet meer doet, of iemand die zich ineens erg regelmatig ziekmeldt, doet dat mogelijk niet expres, maar kan het slachtoffer zijn van intimidatie.

Hoe kun je intimidatie voorkomen?

Allereerst ga je een gesprek aan met de medewerker die afwijkend gedrag vertoont. Als deze dan aangeeft dat er sprake is van intimidatie en ongeluk op het werk, dan is het tijd om HR erbij te betrekken. Samen met de medewerker kunnen deze dan gesprekken aangaan met de personen die de intimidatie uitvoeren en zo hopelijk een oplossing vinden. Maar het is ook belangrijk om hier preventief mee bezig te gaan, zodat intimidatie helemaal niet voor hoeft te komen. Je kunt dan verschillende acties ondernemen:

  • Je personeel ziet jou als leidinggevende als voorbeeld, dus gedrag veranderen begint bij jou.
  • Stel een gedragscode op en leg officieel vast wat niet wordt getolereerd en wat de sancties zijn.
  • Laat iedereen zien dat je pesten en intimidatie serieus neemt. Stel je open op en maak het gemakkelijk voor je medewerkers om je te benaderen met problemen. Eventueel kun je een vertrouwenspersoon aanwijzen.