Verschil bedrijfsarts en verzuimconsulent

Het is goed mogelijk dat in jouw bedrijf een bedrijfsarts werkzaam is en dat deze veel taken uitvoert samen met de verzuimconsulent. Beide hebben beschikking over jouw medische gegevens, maar hun taken zijn verre van hetzelfde. De verzuimconsulent neemt enkele taken over van de bedrijfsarts en werkt onder de supervisie van de bedrijfsarts. Maar wat is het verschil precies? En wat doet een verzuimconsulent dan? Hier vind je het antwoord.

Wat is een verzuimconsulent?

De positie van de verzuimconsulent is dus om de bedrijfsarts te assisteren en deze is ontstaan door taken te delegeren om een betere verzuimbegeleiding binnen bedrijven te bevorderen. De verzuimconsulent kan niet beoordelen of iemand arbeidsongeschikt is, want daar blijft de arboarts verantwoordelijk voor. Verzuimconsulenten hebben net als artsen een beroepsgeheim, maar de bedrijfsarts is altijd de eindverantwoordelijke. Een werknemer kan dus altijd een gesprek aanvragen met de bedrijfsarts en dat wordt altijd toegestaan.

De taken van een verzuimconsulent

Welke taken blijven er dan voor de verzuimconsulent over? Deze persoon draagt bij aan verzuimcoaching in het algemeen door werknemers en organisaties te begeleiden, voor verzuimspreekuren te houden, door op huisbezoek te gaan om te zien hoe het met de medewerkers gaat, door mee te denken over iemands leefstijl, gezondheid en inzetbaarheid. De verzuimconsulent draagt ook actief bij in het sociaal medisch teamoverleg. Ook het onderzoeken van de werkplekken en het analyseren en signaleren van arbeidsrisico’s valt binnen het takenpakket. De taak verzuimconsulent is dus afwisselend en ook uitdagend.

Wat is nu precies het verschil?

De belangrijkste taak van de bedrijfsarts is om iedere zieke werknemer te beoordelen en te bepalen in welke mate deze wel of niet arbeidsongeschikt is. Veel van dit werk heeft te maken met het vaststellen van beperkingen. De verzuimconsulent is daarnaast juist bezig met mogelijkheden, bijvoorbeeld door te kijken of er aangepast werk geregeld kan worden of dat iemand ergens anders in kan worden gezet. Is een bedrijfsarts voornamelijk iemand die ziekte beoordeelt en vaststelt, de verzuimconsulent gaat dan op zoek naar alternatieve opties. Daarbij moet deze er preventief voor zorgen dat verzuim zo min mogelijk voorkomt door werkplaatsen veilig te maken en een gezonde werkruimte te creëren voor iedereen.

Verzuimconsulent worden

Er zijn verschillende opleidingen die je kunt volgen als een carriere in verzuim jou interessant lijkt. De basisopleiding regie op verzuim, de opleiding casemanager regie op verzuim of de opleiding tot case en caremanager zijn dan uitstekende plekken om te beginnen.