Welke organisatie voldoen er aan nen1010?

Als je het over de nen 1010 norm hebt dan gaat het om elektrische installaties. Bij het installeren van elektrische installaties is dit de norm qua veiligheid. Je moet het niet beschouwen als een wet, maar een norm en door het bouwbesluit gewezen om toe te passen op laagspanningsinstallaties. Dit zijn de minimale veiligheidseisen waar laagspanningsinstallaties aan moeten voldoen in utiliteitsgebouwen, woningen en industrie. Volg een nen1010 cursus om op de hoogte te blijven van deze belangrijke norm en om inspecties te kunnen uitvoeren.

Waarom zou je je elektrische installaties willen keuren met een nen 1010?

Je wilt als bedrijf voldoen aan alle wet- en regelgeving. Daarnaast wil je dat de veiligheid gewaarborgd blijft als het aankomt je elektrische installaties. Met name bij nieuwe elektrische installaties zal de nen 1010 keuring handvatten geven hoe je de veiligheid kunt waarborgen. De Nederlandse overheid voert geen strikt beleid op inspecties van dit soort installaties. Is er een incident dan wordt er wel gekeken naar periodieke keuringen. Vonden er geen keuringen plaats dan kun je als bedrijf een forse boete krijgen. Beter voorkomen door een keuring is beter dan genezen. Daarnaast wordt een nen 1010 keuring door sommige verzekeringsmaatschappij vereist.

Voor wie is zo’n nen 1010 keuring belangrijk en relevant?

De nen 1010 keuring is van toepassing op elektrische installaties van onder andere oplaadpunten, buitenverlichting, terreinen, gebouwen, kantoren en woningen. Hoofdstuk 61 van de nen 1010 norm focust zich op inspectie van de nieuwere elektrische installaties. Het bouwbesluit stelt namelijk dan nieuwe elektrische installaties aan de norm moeten voldoen. Met een nen 1010 keuring geeft de ondernemer van de elektrische installaties aan dat het aan alle richtlijnen voldoet.

Wie mogen de inspecties uitvoeren?

Deze inspecties van elektrisch installaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakspecialisten en vakbekwame personen. Je mag er van uit kunnen gaan dat de inspecteurs veel ervaring hebben en dat het niveau van kennis hoog is. De kennis van de nen normen worden up to date gehouden met verschillende interne en externe cursussen. Zodoende krijg je na afloop van de inspectie een accuraat en eerlijk rapportage met veel duidelijkheid en overzicht. Nogmaals, het is niet verplicht om voor je elektrische installaties een nen 1010 keuring uit te laten voeren, maar het is wel aan te raden voor de veiligheid. Je voorkomt simpelweg dat er gebreken ontstaan en je zorgt ervoor dat je een gezonde en veilige bedrijfsvoering creëert. Tegenwoordig is dat ontzettend belangrijk en mag niet onderschat worden.